Usługi detektywistyczne CZB

Profesjonalne usługi detektywistyczne to przede wszystkim dyskrecja i oczywiście gwarancja skutecznie rozwiązanej sprawy. To właśnie tymi dwoma czynnikami można opisać usługi detektywistyczne z naszej oferty. Każdy Klient, który zdecyduje się nas wynająć zyskuje od początku do końca profesjonalnie wypełnione zlecenie. Usługi detektywistyczne dotyczą rozmaitych spraw, jednak każdy ich rodzaj jest traktowany przez nas z największym zaangażowaniem. usługi detektywistyczne z naszej oferty to najpewniejszy i najlepszy wybór!


Przetrwają przygotowani: jak przygotować personel i obiekty na atak uzbrojonego napastnika?

Szkolenie poświęcone przygotowaniu na zagrożenie terrorystyczne. Program szkolenia obejmuje prezentację i propozycje implementacji zarysu procedur zabezpieczenia obiektu na wypadek ataku uzbrojonego napastnika: alarmowanie, zabezpieczanie pomieszczeń, taktyka przeciwstawiania się sprawcy / -om w sytuacji wyższej konieczności, zasady postępowania w sytuacji interwencji policji / ochrony. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani także z indywidualnymi sposobami reagowania na zagrożenia ze strony uzbrojonego sprawcy na podstawie analizy incydentów typu active shooter oraz na zagrożenia związane z kryzysem zakładniczym.

Komponent „Active shooter”

Uczestnicy warsztatów:

- poznają strategię RUN-HIDE-FIGHT (uciekaj-ukryj się-walcz),

- dowiedzą się, jak zachować się w stosunku do innych uczestników kryzysu, napastnika, służb mundurowych rozwiązujących kryzys,

- nauczą się, jak wykorzystać do obrony i walki elementy swojego otoczenia.

Podczas symulacji wykorzystane zostaną następujące scenariusze:

- ćwiczenia w zakresie umiejętności adaptacji do sytuacji: CYTADELA – zachowanie wobec sprawcy i ucieczka,

- rozwiązywanie problemu rozpoznania trasy ewakuacji,

- zachowanie w rejonie ewakuacyjnym.

Komponent „kryzys zakładniczy”

Uczestnicy warsztatów:

- dowiedzą się, jak unikać zagrożeń,

- poznają zasady zachowania w fazie pojmania, transportu i przetrzymywania,

- zostaną zapoznani z metodami potencjalnego nękania,

- poznają najważniejsze zasady wchodzenia w interakcje z porywaczami,

- zapoznają się z uwarunkowaniami potencjalnej decyzji o ucieczce.

Informacje organizacyjne

- szkolenie może odbyć się w siedzibie zamawiającego lub w innej lokalizacji wybranej wspólnie z zamawiającym

- koszty szkolenia zależne są od grupy biorącej udział w szkoleniu

- warsztaty szkoleniowe i ćwiczenia prowadzone są przez ekspertów Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

Warsztaty z zakresu analizy informacji

Warsztaty z zakresu analizy informacji przeznaczone są dla osób, które w swojej pracy zajmują się wyzwaniami i szansami stojącymi przed instytucjami i podmiotami sektora publicznego i prywatnego, ich analizą, a także przedstawianiem rekomendacji i tworzeniem podstaw strategii w zakresie odpowiedzi na takie zjawiska, procesy i zdarzenia. Zarówno analitycy pionów analitycznych podmiotów gospodarczych, przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych korporacji – jak i osoby kierujące ich pracą i określające kierunki działań takich pionów – są odbiorcami warsztatów analitycznych. Warsztaty te mają pozwolić na doskonalenie warsztatu analitycznego uczestników, oferując możliwość zapoznania się z podstawami metodycznymi analizy, najważniejszymi metodami i technikami analitycznymi oraz otwartymi i zamkniętymi źródłami informacji.

Program:

- Metodyka pracy analitycznej

- Źródła informacji

- Struktura dokumentu analitycznego

- Funkcje kognitywne w procesach analitycznych

- Ustrukturyzowane techniki analityczne

- Analiza decyzyjna

- Analiza ryzyka

- Prognozowanie

- Case study

- Zarządzanie zespołami analitycznymi

Informacje organizacyjne

- szkolenie może odbyć się w siedzibie zamawiającego lub w innej lokalizacji wybranej wspólnie z zamawiającym

- koszty szkolenia zależne są od grupy biorącej udział w szkoleniu

- warsztaty szkoleniowe i ćwiczenia prowadzone są przez ekspertów Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

Warsztaty z zakresu analizy informacji

Ćwiczenia praktyczne w zakresie procedur reagowania kryzysowego

Ćwiczenia oparte są o zasadę wykorzystania symulacji według scenariusza taktycznego i istotnej roli instruktora prowadzącego, który w czasie rzeczywistym koryguje przebieg szkolenia i wprowadza nowe komponenty do realizacji założeń. Scenariusze umożliwiają wdrożenie i weryfikację efektywności procedur w zakresie:

 • ewakuacji i relokacji,
 • wczesnego rozpoznania i identyfikacji zagrożeń terrorystycznych,
 • reagowania w czasie incydentów active shooter,
 • próby porwania i sytuacji zakładniczej,
 • zagrożeń wynikających z aktów terroru bombowego.
 • Istotną cechą tego modelu treningowego jest możliwość łączenia różnorodnych procedur w przebiegu jednego ćwiczenia. Jest to metoda skoordynowania działań personelu realizującego zróżnicowane algorytmy działania, a także ujawnienia niuansowego charakteru poszczególnych zagrożeń.

  Informacje organizacyjne

  - szkolenie może odbyć się w siedzibie zamawiającego lub w innej lokalizacji wybranej wspólnie z zamawiającym

  - koszty szkolenia zależne są od grupy biorącej udział w szkoleniu

  - warsztaty szkoleniowe i ćwiczenia prowadzone są przez ekspertów Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

  Warsztaty z zakresu analizy ryzyka:

  Ostatnie dekady są okresem wzmożonej aktywności terrorystów oraz niespotykanej eskalacji zagrożeń dla elementów infrastruktury krytycznej – a szczególnie infrastruktury transportowej – państwa. Biorąc pod uwagę fakt, iż na ryzyko narażone są zwłaszcza miejsca i obiekty, które gromadzą znaczne grupy ludzi, oraz fakt, iż lotniska oraz lotnictwo cywilne stanowią preferowane cele ataków terrorystycznych (będących jednym z najważniejszych czynników ryzyka ostatnich lat), umiejętność identyfikacji tych zagrożeń, ich oceny i zapobiegania staje się kluczowym elementem w obszarze zapewniania bezpieczeństwa. W tej sytuacji szczególne wyzwania stają przed kierownictwem i personelem specjalistycznych komórek organizacyjnych zajmujących się ochroną i bezpieczeństwem. Różnorodne formy uzupełniania wiedzy i umiejętności przekłada się na przyjęte algorytmy działania, a także biegłą znajomość zagrożeń, skutkującą właściwym podejściem i skutecznością w przeciwdziałaniu im.

  Program

 • Zasady zarządzania ryzykiem
 • Metodologia prowadzenia analizy ryzyka
 • Określenie otoczenia – strategicznego i operacyjnego kontekstu funkcjonowania organizacji
 • Identyfikacja ryzyka
 • Analiza ryzyka
 • Ocena ryzyka
 • Wybór i implementacja metod kontroli ryzyka
 • Przeprowadzenie analizy ryzyka - case study
 • Informacje organizacyjne

 • szkolenie może odbyć się w siedzibie zamawiającego lub w innej lokalizacji wybranej wspólnie z zamawiającym
 • koszty szkolenia zależne są od grupy biorącej udział w szkoleniu
 • warsztaty szkoleniowe i ćwiczenia prowadzone są przez ekspertów Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas
 • Warsztaty z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom bombowym

  Szkolenie dotyczy określania rzeczywistego poziomu zagrożeń ze strony terroryzmu bombowego oraz ich charakteru, ze zwróceniem szczególnej uwagę na potencjalne błędy, które mogą zostać popełnione przez personel i wpływać tym samym na poziom bezpieczeństwa. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z charakterystyką najczęściej wykorzystywanej metody zamachu terrorystycznego, tj. zamachu bombowego, w tym uzyskają informacje między innymi na temat rodzajów materiałów i urządzeń wybuchowych oraz metod oceny takich zagrożeń oraz ich skutków. Uczestnicy zapoznają się także z podstawami strategii umożliwiającej zabezpieczenie instytucji przed terrorystycznym zamachem bombowym oraz rolą i możliwościami działania w takich sytuacjach. 

  Program

  I Zagrożenia wynikające z aktów terroru bombowego

 • charakterystyka zagrożenia i ryzyka
 • urządzenia wybuchowe i mechanizmy pobudzania
 • materiały wybuchowe – wybrane przykłady
 • zjawisko wybuchu i zjawiska współtowarzyszące
 • II Ocena skutków potencjalnego zagrożenia

 • fałszywe powiadomienia o potencjalnym zagrożeniu
 • metody wyboru i dotarcia do obiektów zamachu przez zamachowca

 • metody oceny typu zagrożenia, w tym posługiwanie się podstawowym wyposażeniem detekcyjnym
 • parametryzacja zasięgu skutków potencjalnego wybuchu lub skażenia
 • przewidywanie efektu niszczenia infrastruktury, a możliwość realizacji procedur reagowania
 • III Wybrane elementy strategii defensywnych przeciwko terroryzmowi bombowemu

 • procedury przyjmowania informacji o potencjalnym zagrożeniu
 • identyfikacja i rozpoznanie potencjalnego zagrożenia
 • kontrola ruchu osób w punktach kontroli detektorowej
 • postępowanie z przesyłkami potencjalnie niebezpiecznymi i dostawami
 • taktyka zabezpieczenia rejonu potencjalnie zagrożonego wybuchem
 • relokacje i ewakuacja w kontekście zagrożenia wybuchem
 • Informacje organizacyjne

   
 • szkolenie może odbyć się w siedzibie zamawiającego lub w innej lokalizacji wybranej wspólnie z zamawiającym
 •  
 • koszty szkolenia zależne są od grupy biorącej udział w szkoleniu
 •  
 • warsztaty szkoleniowe i ćwiczenia prowadzone są przez ekspertów Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas